Regulaminy studiów:

1. Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim


2. Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
     - załącznik do regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego


Pozostałe akty prawne regulujące proces studiów dostępne na stronach:

- Wydziału Lekarskiego http://www.wl.uj.edu.pl/

- Działu Nauczania UJ http://www.dn.uj.edu.pl/akty-prawne

- Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM http://www.sdka.cm.uj.edu.pl/akty-prawne