mgr Piotr Szumliński - Kierownik Działu Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego;
ul. Gołębia 24, pok. 4a, 31-007 Kraków, e-mail: piotr.szumlinski@uj.edu.pl tel. 12 663 11 34

mgr Bogusława Adamczyk – Główny Specjalista kierujący Dziekanatem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum;
e-mail: badamczy@cm-uj.krakow.pl tel.: 12 422 54 44, 12 370 43 27

lic. Halina Wojtecka - wszelkie sprawy związane z tokiem studiów niestacjonarnych na kierunku lekarskim od I do VI roku; sprawy absolwentów w/w kierunku i formy studiów;
e-mail: hwojteck@cm-uj.krakow.pl tel.: 12 429 12 47, 12 370 43 26

mgr Magdalena Kubik - wszelkie sprawy związane z tokiem studiów na kierunku dietetyka I i II stopnia; sprawozdawczość w zakresie spraw studenckich;
e-mail: mkubik@cm-uj.krakow.pl tel.: 12 429 12 47, 12 370 43 26

mgr Bogumiła Rzepka - wszelkie sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych na kierunku lekarsko-dentystycznym od II do V roku; sprawy dot. absolwentów studiów stacjonarnych na kierunku lekarsko-dentystycznym;
e-mail: brzepka@cm-uj.krakow.pl tel.: 12 370 43 14

mgr Agnieszka Czopik - wszelkie sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych na V roku kierunku lekarskiego; wszelkie sprawy związane z przyznawaniem i ustalaniem wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego i dietetyki (stypendium rektora i socjalne, zapomogi);
e-mail: agnieszka.czopik@uj.edu.pl tel.: 12 370 43 19

mgr Anna Groń - wszelkie sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych na VI roku kierunku lekarskiego, sprawy dot. absolwentów studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim;
e-mail: agron@cm-uj.krakow.pl tel.: 12 370 43 11

mgr Zyta Ławrynowicz - wszelkie sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych na III i IV roku kierunku lekarskiego; sprawy związane z Zespołem Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku lekarskim; sprawy związane z ubezpieczeniem podstawowej opieki zdrowotnej studentów i doktorantów;
e-mail: zlawrynowicz@cm-uj.krakow.pl tel.: 12 370 43 29

mgr Bartłomiej Jałocha - obsługa administracyjna studiów doktoranckich;
e-mail: studia.doktoranckie@cm-uj.krakow.pl  tel.: 12 370 43 39